Praktijkverpleegkundige

De werkzaamheden van de praktijkondersteuner zijn o.a.: de jaarcontroles bij diabeten, de controles na de jaarlijkse "cholesterolprik" in het kader van het cardiovasculair risicoprofiel, begeleiding bij stoppen met roken, begeleiding van astma/COPD patienten en een aantal huisvisites.