Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg ( Wkkgz)

Onze praktijk is, voor zowel de geschilleninstantie als een onafhankelijke klachtenfunctionaris, aangesloten bij de Stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg (SKGE).
Voor uitgebreide informatie over de Wkkgz kunt u terecht op de website van SKGE:
https://www.skge.nl/


05-01-2017